Politiek Ontbijt Tweede Kamer

07 december 2017

Veertig vrijwilligersorganisaties nodigen leden van de Tweede Kamer uit voor een informatief ontbijt op de Nationale Dag van de Vrijwilliger, donderdagochtend 7 december.

Tijdens het ontbijt spreken Kamerleden met bijna 40 (vrijwillige) vertegenwoordigers uit:

Zorg, Burgerinitiatief, Cultuur, Sport, Levensbeschouwing, Groen, Onderwijs, Jeugdwerk, Integratie & Inburgering en Lokale Ondersteuning van Initiatief.

Kamerleden komen mee ontbijten om van gedachten te wisselen over het belang van vrijwilligerswerk op onderwerpen en thema’s waarover zij het woord voeren. De vertegenwoordigers praten hen bij over de betekenis en rol van vrijwillige inzet in onze samenleving. Ze gaan in gesprek over de interactie tussen overheidsbeleid, politieke doelen en de eigen doelen van de organisaties. Waar versterken die elkaar en wat zijn gemiste kansen? Ook laten ze de politici kennismaken met de praktijk waarin die tienduizenden organisaties en initiatieven een wezenlijk verschil maken.

In Den Haag, als begin van de werkdag

Dit informatief ontbijt is donderdagochtend 7 december van 8.30 tot uiterlijk 9.30 uur (deur open om 8.00 uur) bij PEP Den Haag aan de Riviervismarkt 2 in Den Haag (routebeschrijving), een paar honderd meter van het Binnenhof.

Kamerleden kunnen zich tot 1 december 2017 aanmelden bij Mark Molenaar ( m.molenaar nov.nl , 06 10922192).

 

Deelnemende organisaties 7 december 2017

Onderstaande organisaties nemen zeker deel, maar er zijn veel meer organisaties die Kamerleden willen ontmoeten. We werken aan een representatieve bezetting.

 

1.    Zorg

 • NPV Zorg voor het leven
 • Humanitas
 • Vier het Leven
 • Nederlands Rode Kruis

 

2.    Burgerinitiatief

 • Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK)
 • Delfshavencoöperatie (Rotterdam)
 • Wijkcoöperatie Moerwijk (Den Haag)
 • Erasmus Universiteit, Ingmar van Meerkerk
 • Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSAbewoners)

 

3.    Cultuur

 • Landelijk Contact van Museumconsulenten
 • Koornetwerk Nederland
 • Kees Cultuur Vrijwilligers
 • Nederlands Film Festival (NFF)

 

4.    Sport

 • NOC*NSF
 • Nederlands Handbal Verbond
 • Nederlands Korfbal Verbond

 

5.    Levensbeschouwing

 • Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
 • Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap
 • Raad van Kerken in Nederland
 • Contactorgaan Moslims en Overheid
 • Kerk in Actie

 

6.    Groen

 • Natuurmonumenten
 • LandschappenNL
 • SoortenNL
 • IVN natuureducatie

 

7.    Onderwijs

 • Tijd voor Actie
 • Erasmus Universiteit
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Landelijke Kamer van Studentenverenigingen


8.    Jeugdwerk

 • YMCA
 • VoorleesExpress
 • Scouting Nederland
 • Plattelandsjongeren.nl
 • NUSO Speelruimte Nederland

 

9.    Integratie & Inburgering

 • Het Begint met Taal
 • VluchtelingenWerk Nederland
 • Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

 

10. Lokale ondersteuning van initiatief

 • Vrijwilligerscentrale Amsterdam
 • PEP Den Haag
 • Vrijwilligerscentrale Nijmegen
 • Sociaal Werk Nederland