Medewerkersvrijwilligerswerk als HR-instrument

Structureel en duurzaam investeren in vrijwilligerswerk door medewerkers loont. Dr. Lonneke Roza, expert op het gebied van betrokkenheid van werknemers bij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, heeft in een webinar verteld over de verrassende impact van medewerkersvrijwilligerswerk.

Hoe behoud je medewerkers en trek je nieuwe aan? Mogelijk maken dat werknemers vrijwilligerswerk kunnen doen, blijkt een positief effect te hebben op het (arbeidsmarkt)imago, de ontwikkeling van medewerkers en het versterken van diversiteit en inclusie binnen een bedrijf. Het gehele webinar van Lonneke Roza dat hierover gaat, is terug te kijken en hieronder geven we een samenvatting van de inhoud.

Versterken van het (arbeidsmarkt)imago en aantrekken en behouden van medewerkers

Het aanbieden van de mogelijkheid van vrijwilligerswerk geeft een sterk signaal naar potentiële medewerkers over de normen en waarden van het bedrijf. Ze trekken hiermee mensen aan die daarbij passen. Het bevordert de kernwaarden en identiteit van bedrijven door deze voor medewerkers concreet te maken. Mensen binnen teams, afdelingen en binnen de organisatie als geheel leren elkaar door vrijwilligerswerk (beter) kennen. Ook worden nieuwe werknemers gesocialiseerd met de cultuur, normen en waarden van het bedrijf. Het draagt bij aan de trots en betrokkenheid van huidige medewerkers en op deze wijze worden medewerkers die richting hun pensioenleeftijd gefaciliteerd om na te denken over een - voor hen - betekenisvol pensioen.

De ontwikkeling van medewerkers in de context voor (informeel) leren

Volgens het 70-20-10 leermodel leert men 70% door ervaring, 20% door/van anderen en 10% door het volgen van een traditionele cursus. Bedrijven kunnen medewerkers hun talenten verder laten ontdekken in een andere setting, terwijl ze zich tegelijkertijd inzetten voor de samenleving. Door vrijwilligerswerk leren ze meer over zichzelf, wat ze belangrijk vinden, hoe ze zich verhouden tot anderen en tot de (issues die spelen in de) samenleving. Ze ontdekken waar hun drive en persoonlijke purpose ligt en ze ontwikkelen ook belangrijke leiderschapsvaardigheden zoals empathisch vermogen en het uitdagen van eigen (voor)oordelen. Zo kan een doorgaans introverte medewerker veel empathisch vermogen of andere managementvaardigheden blijken te hebben. Ook voor een groep spreken en coachen kunnen informeel geleerd worden. Dat zijn vaardigheden die in veel rollen en situaties van pas komen.

Het versterken van het thema diversiteit en inclusie

Door vrijwilligerswerk kunnen mensen in (sociale) situaties komen waarmee ze nog onbekend zijn. Het verruimt hun blik en verschaft andere inzichten. Ze komen in aanraking met (groepen) mensen die ze normaal gesproken misschien niet altijd tegenkomen en gaan in gesprek met mensen die een ander perspectief hebben op het leven. Vrijwilligersprogramma’s die goed opgezet zijn met een goede voorbereiding, briefing en reflectie dragen bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en leiderschapskwaliteiten als empathie en luisteren. Ze kunnen overtuigingen, wereldbeelden en gedrag veranderen.

Meer weten over zaken omtrent medewerkersvrijwilligerswerk? In de strategische toolkit van Good Busy is veel informatie te vinden over dit onderwerp. Lees hier de info of vraag de toolkit aan.

Je kunt je ook aanmelden voor de Good Busy nieuwsbrief en ons volgen op LinkedIn. Zo blijf je op de hoogte van de activiteiten van Good Busy en de trends en ontwikkelingen op het gebied van medewerkersvrijwilligerswerk.

Afbeeldingen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen