NOV-keurmerk Goed Geregeld

Het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Of uw organisatie daaraan voldoet, kunt u zien door de Zelfevaluatie uit te voeren. Ook zonder het verkrijgen van het NOV-keurmerk, is het doen van de Zelfevaluatie erg nuttig. Het keurmerk is vier jaar geldig.

 

Waarom wilt u dit keurmerk?

Met het keurmerk wil Vereniging NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die het NOV-keurmerk krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties  kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld! 

Organisaties die het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld ontvangen, mogen dat vier jaar voeren. Ze ontvangen dan een certificaat en mogen het logo gebruiken.

Kijk hier hoe u te werk moet gaan.

 

goed-geregeld-zelfevaluatie-2015-2-1