Kennisplatform

Op deze pagina kunt u grasduinen door allerlei documenten die leden van Vereniging NOV hebben geüpload om te delen met andere leden. Als u lid bent, kunt u documenten downloaden of de eigenaar van het document mailen/bellen om eens informatie uit te wisselen.

We verwachten dat u hier meer en meer uw hart kunt ophalen als u om praktische voorbeelden van beleid, onderzoek, profielen etc. verlegen zit.

Hoe werkt het?

U kunt hieronder selecteren op documenttype of auteur (organisatie). U kunt ook een trefwoord invoeren. Om gebruik te kunnen maken van het platform moet u rechtsboven inloggen. 

 

Koersplan 2016-2019

DocumenttypeMissie en visie
AuteurVrijwilligerscentrale Haarlem — Haarlem
Uploaddatum31 augustus 2016
SamenvattingRichting en visie/missie voor de jaren 2016-2019
Algemeen beleidsplan
Log in om het document te downloaden

Protocol ondersteuning initiatieven zonder rechtspersoon

DocumenttypeOverig
AuteurTympaan-De Baat - Steunpunt Vrijwilligerswerk — Mijdrecht
Uploaddatum13 juli 2016
SamenvattingMet dit document speelt Tympaan-De Baat in op de maatschappelijke ontwikkeling waarbij steeds meer inwonersinitiatieven willen (door) ontwikkelen zonder daarbij tijd, geld en energie te steken in 'bestuurlijke rompslomp'. Tympaan-De Baat wil deze initiatieven ondersteunen door de infrastructuur, de kennis en kunde en de ondersteuning te bieden die daarvoor nodig en wenselijk is.
Log in om het document te downloaden

Regels Asielzoekers En Vrijwilligerswerk

DocumenttypeOverig
AuteurVrijwilligerscentrale Zeist — Zeist
Uploaddatum02 februari 2016
SamenvattingWaaraan moeten asielzoekers voldoen om vrijwilligerswerk te mogen doen? En waaraan moeten vrijwilligersorganisaties voldoen?
Log in om het document te downloaden

Werving, selectie en aanstelling van vrijwilligers

DocumenttypeVrijwilligersbeleid
AuteurHumanitas, Ver. voor Maatschappelijke Dienstverl. en Samenlevingsopbouw — Amsterdam
Uploaddatum15 december 2015
SamenvattingProcedure voor werving, selectie en aanstelling bij Humanitas. Ook met het oog op de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Log in om het document te downloaden

Strategieplan Humanitas 2016 - 2019

DocumenttypeMissie en visie
AuteurHumanitas, Ver. voor Maatschappelijke Dienstverl. en Samenlevingsopbouw — Amsterdam
Uploaddatum15 december 2015
SamenvattingHet nieuwe strategieplan voor de periode 2016 - 2019 van Humanitas onder de titel "Het antwoord van Humanitas: van, voor en door mensen".
Log in om het document te downloaden

Selectie Vrijwilligers

DocumenttypeFunctieprofielen vrijwilligers
AuteurStichting Heppie — Utrecht — info@heppie.nl — 0850 653450
Uploaddatum25 november 2015
SamenvattingWaaraan moeten vrijwilligers voldoen bij Stichting Heppie? Welke profielen zijn er.

Draaiboek Crisisopvang Vluchtelingen

DocumenttypeProjectplannen
AuteurVrijwilligerspunt - experts in vrijwilligerswerk — Hoorn
Uploaddatum25 november 2015
SamenvattingVrijwilligerspunt Hoorn heeft een draaiboek voor de crisisopvang van vluchtelingen met taken, benodigdheden, materialen, personele inzet, vrijwilligersbegeleiding, voorwaarden etcetera. Handig voor wie betrokken is bij de opvang van vluchtelingen.
Log in om het document te downloaden

Visie ondersteuning Vrijwilligerswerk Onis Welzijn

DocumenttypeMissie en visie
AuteurOnis Welzijn Vrijwilligerscentrale — Someren
Uploaddatum25 november 2015
SamenvattingOnis Welzijn heeft een visiedocument geschreven voor de ondersteuning van vrijwilligerswerk de komende jaren. De visie is samengesteld aan de hand van twee bijeenkomsten met Vrijwilligerscentrales uit Asten, Someren, Laarbeek, Land van Cuijk en Cranendonck
Log in om het document te downloaden

Vrijwilligerswerk & Beloning

DocumenttypeOnderzoek
AuteurVrijwilligerscentrale Arnhem — Arnhem
Uploaddatum30 september 2015
SamenvattingBeloning is een telkens terugkerend thema in het vrijwilligerswerk. De notitie biedt handvatten om de dilemma's die zich rond dit thema voordoen beter te begrijpen en op te kunnen lossen
Log in om het document te downloaden

Privacy In De Praktijk Bij Ravelijn

DocumenttypeVrijwilligersbeleid
AuteurStichting Ravelijn — Amersfoort
Uploaddatum30 juni 2015
SamenvattingStichting Ravelijn heeft een privacyreglement waarin, op basis van de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), is vastgelegd hoe er binnen Ravelijn wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens van vrijwilligers, mantelzorgers, hulpvragers en contactpersonen van organisaties. In dit document, Privacy in de praktijk bij Ravelijn, wordt vanuit het privacyreglement een vertaling gemaakt naar de praktijk en wordt aangegeven hoe er binnen Ravelijn wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Log in om het document te downloaden

Privacy - 10 Regels

DocumenttypeVrijwilligersbeleid
AuteurStichting Ravelijn — Amersfoort
Uploaddatum30 juni 2015
SamenvattingVoor een zorgvuldige inzet van vrijwilligers in Amersfoort past Ravelijn 10 richtlijnen toe. Deze richtlijnen worden regelmatig bijgesteld op basis van maatschappelijke ontwikkelingen. Ravelijn adviseert elke vrijwilliger en (vrijwilligers)organisatie deze richtlijnen in de eigen praktijk toe te passen.
Log in om het document te downloaden

Tien Richtlijnen Voor Vrijwilligerswerk

DocumenttypeVrijwilligersbeleid
AuteurStichting Ravelijn — Amersfoort
Uploaddatum30 juni 2015
SamenvattingWat is vrijwilligerswerk? En wat is het niet? Stichting Ravelijn hanteert tien richtlijnen.
Log in om het document te downloaden

Vrijwilligersbeleid Vrijwillige Medewerkers Stichting Ravelijn

DocumenttypeVrijwilligersbeleid
AuteurStichting Ravelijn — Amersfoort
Uploaddatum30 juni 2015
SamenvattingOm het belang van het werk van de vrijwillige medewerkers te onderstrepen en de uitgangspunten van het werk vast te leggen, heeft Ravelijn een vrijwilligersbeleid opgesteld. Dit beleid gaat over de vrijwillige medewerkers van Ravelijn die twee of drie dagdelen per week tegen een vrijwilligersvergoeding op kantoor bij Ravelijn of op de STIP’s werken.
Het vrijwilligersbeleid is tot stand gekomen met medewerking en meedenken van zowel vrijwillige als betaalde medewerkers van Ravelijn. Jaarlijks wordt het vrijwilligersbeleid door de beleidsmedewerker in overleg met vrijwillige medewerkers en coördinatoren geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Log in om het document te downloaden

Resultaten Vrijwilligersenquete 2014

DocumenttypeOnderzoek
AuteurStichting LEVgroep Leven & Verbinden — Helmond
Uploaddatum28 april 2015
SamenvattingIn de periode van juni tot en met begin december 2014 is een enquête gehouden onder LEVvrijwilligers.

Het doel van het onderzoek is:
- de tevredenheid meten van de vrijwilligers van de LEVgroep over een aantal essentiële zaken;
- en daarnaast inzicht krijgen in de motivatie en inhoudelijke inzet van de vrijwilligers.
Log in om het document te downloaden

Liever herschikken van de arbeidsmarkt dan blind staren op verdringing

DocumenttypeVrijwilligersbeleid
AuteurPEP, Participatie Emancipatie Professionals (voorheen HOF en stichting Mantelzorg) — Den Haag
Uploaddatum24 april 2015
Samenvatting“Dwangarbeid verdringt banen” kopte Het Parool op 18 april 2015, naar aanleiding van een recent FNV rapport. Het debat over verdringing verdient echter een bredere context dan alleen die van de tegenprestatie van bijstandsgerechtigden. Verdringing is onontkoombaar. Liever herschikken dan blind staren op verdringing!
Log in om het document te downloaden

Factsheet Humanitas 2015

DocumenttypeOverig
AuteurHumanitas, Ver. voor Maatschappelijke Dienstverl. en Samenlevingsopbouw — Amsterdam
Uploaddatum15 april 2015
SamenvattingHumanitas in het kort 2015.
Een overzicht in één oogopslag van de kerngegevens activiteiten in 2015.
Log in om het document te downloaden

Business Case Vrijwilligersraad Nijmegen

DocumenttypeProjectplannen
AuteurVrijwilligerscentrale Nijmegen — Nijmegen
Uploaddatum13 april 2015
SamenvattingIn deze Business Case staat beschreven hoe de Vrijwilligersraad Nijmegen is opgezet. Het bevat informatie, advies en voorbeelden voor andere vrijwilligerscentrales/steunpunten voor het opzetten van een Vrijwilligersraad, een stedelijke vorm van inspraak voor vrijwilligers.
Log in om het document te downloaden

Afstudeeronderzoek Vrijwilligersraad Nijmegen

DocumenttypeOnderzoek
AuteurVrijwilligerscentrale Nijmegen — Nijmegen
Uploaddatum13 april 2015
SamenvattingEen student van de HAN heeft onderzoek gedaan naar de invloed van motivatie, betrokkenheid, tevredenheid en sector op deelname aan de Vrijwilligersraad Nijmegen
Log in om het document te downloaden

Humanitas, de decentralisaties en de Wmo, update februari 2015

DocumenttypeMissie en visie
AuteurHumanitas, Ver. voor Maatschappelijke Dienstverl. en Samenlevingsopbouw — Amsterdam
Uploaddatum11 maart 2015
SamenvattingHumanitas heeft zowel op lokaal als landelijk niveau in meer of mindere mate met alle decentralisaties te maken. In deze positiebepaling (update februari 2015) gaan we na hoe deze ons werk raken en beïnvloeden. Welke rol willen en kunnen wij hierin spelen? Waarin liggen onze mogelijkheden en begrenzingen?
Log in om het document te downloaden

Humanitas Vrijwilligersbeleid 2013, update januari 2015

DocumenttypeVrijwilligersbeleid
AuteurHumanitas, Ver. voor Maatschappelijke Dienstverl. en Samenlevingsopbouw — Amsterdam
Uploaddatum11 maart 2015
SamenvattingGeactualiseerd vrijwilligersbeleid (januari 2015), inclusief bijlagen.

Het Vrijwilligersbeleid is bedoeld als een naslagwerk voor bestuurders, coördinatoren en beroepskrachten: te raadplegen als daar aanleiding toe is.

Voor (nieuwe) vrijwilligers is er een beknopte samenvatting van gemaakt: "Vrijwilligers doen ertoe" (zie hierna).
Log in om het document te downloaden

Reglement Vrijwilligersraad Nijmegen

DocumenttypeRegeling medezeggenschap
AuteurVrijwilligerscentrale Nijmegen — Nijmegen
Uploaddatum14 januari 2015
SamenvattingIn januari 2015 zijn we van start gegaan met een stadsbrede vrijwilligersraad om vrijwilligers in Nijmegen een plek te geven waar hun ideeën, ervaringen en signalen gehoord worden. Hiervoor zijn al een aantal documenten ontwikkeld waaronder een reglement (dat wellicht nog aangepast wordt in overleg met de vrijwilligersraad).
Log in om het document te downloaden

Brochure project Bijzonder Werkt

DocumenttypeOverig
AuteurVrijwilligerscentrale Nijmegen — Nijmegen
Uploaddatum14 januari 2015
SamenvattingHandreiking voor organisaties over het werken met vrijwilligers met een psychische- en/of verslavingsachtergrond. Deze brochure is ontwikkeld in het kader van het project Bijzonder Werkt, waarin we samenwerken met diverse instellingen in de psychiatrie en verslavingszorg. De brochure bevat een omschrijving van de werkwijze van het project en praktische adviezen.
Log in om het document te downloaden

Evaluatieverslag Toolkit Gemeentebestuur Aan Tafel

DocumenttypeLobby
AuteurBureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp — Pijnacker
Uploaddatum30 oktober 2014
SamenvattingEvaluatie van het gebruik van de Toolkit Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld
Log in om het document te downloaden

Inhoudelijk Verslag Gemeentebestuur Aan Tafel Met Vrijwilligers- En Mantelzorgveld

DocumenttypeLobby
AuteurBureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp — Pijnacker
Uploaddatum30 oktober 2014
SamenvattingDinsdag 9 september kwamen mantelzorgers, vertegenwoordigers van vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties en leden van het nieuwe gemeentebestuur bijeen in het bestuurscentrum. Doel van de avond was het kennismaken met elkaar en het uitwisselen van uitdagingen en verwachtingen ten aanzien van elkaar. Het was een druk bezochte avond waar zo’n 50 organisaties en 20 raadsleden aanwezig waren.
Log in om het document te downloaden

Verslag Lobbybijeenkomst 9 oktober 2014

DocumenttypeLobby
AuteurWelzijn MensenWerk — Meppel
Uploaddatum30 oktober 2014
SamenvattingOp 9 oktober was er een bijeenkomst Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld in Westerveld. Dit is het verslag van de bijeenkomst, die voor alle partijen een behoorlijke impact had.
Log in om het document te downloaden

Brochure uit Noord Brabant voor de provinciale statenverkiezingen

DocumenttypeLobby
AuteurLandelijke Vereniging voor kleine kernen (LVKK) — Zelhem
Uploaddatum27 oktober 2014
SamenvattingBrochure uit Noord Brabant voor de provinciale statenverkiezingen.
Log in om het document te downloaden

Presentatie Medezeggenschap

DocumenttypeRegeling medezeggenschap
AuteurAgora Beroepsvereniging — Culemborg
Uploaddatum24 oktober 2014
SamenvattingPresentatie van AGORA-bestuurslid over medezeggenschap bij Cordaan
Log in om het document te downloaden

Presentatie medezeggenschap FNV Bondgenoten

DocumenttypeRegeling medezeggenschap
AuteurFNV Bondgenoten — Utrecht
Uploaddatum24 oktober 2014
SamenvattingPresentatie van FNV Bondgenoten over medezeggenschap voor het netwerk medezeggenschap van NOV
Log in om het document te downloaden

Presentatie Villa Pardoes Medezeggenchap

DocumenttypeRegeling medezeggenschap
AuteurVilla Pardoes — Kaatsheuvel
Uploaddatum24 oktober 2014
SamenvattingPresentatie van Villa Pardoes over hoe medezeggenschap is geregeld
Log in om het document te downloaden

Workshop Bemiddelingsgesprek voor vrijwilligers

DocumenttypeDeskundigheidsbevordering
AuteurOnis Welzijn Vrijwilligerscentrale — Someren — c.vaneijden@oniswelzijn.nl — 0493 441234
Uploaddatum22 september 2014
SamenvattingWorkshop van 1 dagdeel voor vrijwilligerssteunpunten om nieuwe vrijwilligers die de bemiddelingen doen, te helpen met dit werk. Er staan wat luister-oefeningen in, stellen van vragen, motieven, wensen en talenten achterhalen.

Verslag Lunch 19 Juni - Gemeentebestuur Aan Tafel

DocumenttypeLobby
AuteurLumens Groep (Vrijwilligerspunt Eindhoven) — Eindhoven
Uploaddatum14 juli 2014
SamenvattingSamenvatting politiek lunch in Eindhoven op 19 juni. Vrijwilligersorganisaties zaten aan tafel met het nieuwe gemeentebestuur.
Log in om het document te downloaden

Samenvatting Politieke Lobbybrunch

DocumenttypeLobby
AuteurVrijwilligers Hoogeveen — Hoogeveen
Uploaddatum14 juli 2014
SamenvattingIn de bijlage de samenvatting van de gesprekken die aan de brunchtafels met de gemeenteraadsleden zijn gevoerd op 16 mei 2014 .
Log in om het document te downloaden

Programma Gemeentebestuur Aan Tafel Met Vrijwilligers-en Mantelzorgveld

DocumenttypeLobby
AuteurBureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp — Pijnacker
Uploaddatum14 juli 2014
SamenvattingProgramma 19 juni 2014 lobby- en samenwerkingsbijeenkomst Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligers- én mantelzorgveld.
Log in om het document te downloaden

Verslag 16 Mei 2014, Gemeentebestuur Aan Tafel

DocumenttypeLobby
AuteurVrijwilligerscentrale Nijmegen — Nijmegen
Uploaddatum14 juli 2014
SamenvattingVrijdag 16 mei ’14 organiseerde de Vrijwilligerscentrale Nijmegen (VWC) een lunch met het nieuwe gemeentebestuur en vertegenwoordigers van het Nijmeegse vrijwilligersveld in De Waagh aan de Grote Markt te Nijmegen.
Log in om het document te downloaden

Persbericht Gemeentebestuur En Vrijwilligersveld 16 Mei 2014

DocumenttypeLobby
AuteurVrijwilligers Hoogeveen — Hoogeveen
Uploaddatum14 juli 2014
SamenvattingPersbericht voor de actie Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld. Gemaakt naar aanleiding van de toolkit die te vinden is op: http://nov.nl/kwaliteit-en-diensten/tafel
Log in om het document te downloaden

Pamflet Programma Bestuur Aan Tafel 13 Mei 2014

DocumenttypeLobby
AuteurVrijwilligers Hoogeveen — Hoogeveen
Uploaddatum14 juli 2014
SamenvattingProgramma voor de actie Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld. Gemaakt naar aanleiding van de toolkit die te vinden is op: http://nov.nl/kwaliteit-en-diensten/tafel
Log in om het document te downloaden

Opgave Brunch Allen - Tafelindelin

DocumenttypeLobby
AuteurVrijwilligers Hoogeveen — Hoogeveen
Uploaddatum14 juli 2014
SamenvattingTafelindeling voor de actie Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld. Gemaakt naar aanleiding van de toolkit die te vinden is op: http://nov.nl/kwaliteit-en-diensten/tafel
Log in om het document te downloaden

Feiten, Doelen En Actiepuntenoverzicht

DocumenttypeLobby
AuteurVrijwilligers Hoogeveen — Hoogeveen
Uploaddatum14 juli 2014
SamenvattingInvul-factsheet vrijwilligersorganisaties voor de actie Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld. Gemaakt naar aanleiding van de toolkit die te vinden is op: http://nov.nl/kwaliteit-en-diensten/tafel
Log in om het document te downloaden

Brief Organisaties 1 Mei 2014

DocumenttypeLobby
AuteurVrijwilligers Hoogeveen — Hoogeveen
Uploaddatum14 juli 2014
SamenvattingBrief aan vrijwilligersorganisaties voor de actie Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld. Gemaakt naar aanleiding van de toolkit die te vinden is op: http://nov.nl/kwaliteit-en-diensten/tafel
Log in om het document te downloaden

Brief Gespreksleiders 1 Mei 2014

DocumenttypeLobby
AuteurVrijwilligers Hoogeveen — Hoogeveen
Uploaddatum14 juli 2014
SamenvattingBrief aan gespreksleiders voor de actie Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld. Gemaakt naar aanleiding van de toolkit die te vinden is op: http://nov.nl/kwaliteit-en-diensten/tafel
Log in om het document te downloaden

Brief Gemeenteraadsleden 1 Mei 2014

DocumenttypeLobby
AuteurVrijwilligers Hoogeveen — Hoogeveen
Uploaddatum14 juli 2014
SamenvattingBrief aan de gemeenteraadsleden voor de actie Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld. Gemaakt naar aanleiding van de toolkit die te vinden is op: http://nov.nl/kwaliteit-en-diensten/tafel
Log in om het document te downloaden

Voortzetting MaS na 2015, een handreiking voor scholen

DocumenttypeLobby
AuteurVrijwilligerscentrale Nijmegen — Nijmegen
Uploaddatum14 juli 2014
SamenvattingDeze handreiking biedt handvatten voor scholen die zich oriënteren naar mogelijkheden van MaS na 2015. Aan de hand van praktische bestaande voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn voor het voorzetten van MaS en welke kosten daaraan verbonden zitten. De handreiking is ontstaan vanuit samenwerkingsverband MaS Zuid Oost Gelderland.
Log in om het document te downloaden

Werkplan politieke lobby, maatschappelijke stage

DocumenttypeLobby
AuteurVrijwilligerscentrale Nijmegen — Nijmegen
Uploaddatum14 juli 2014
SamenvattingDit werkplan beschrijft de lokale/regionale/landelijke lobby naar politiek zoals tot nu toe uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Bevat tevens voorbeeldbrieven die kunnen dienen als inspiratie.
Log in om het document te downloaden

Metrospecial Vrijwilligerswerk 2013

DocumenttypeOverig
AuteurVereniging NOV — Utrecht
Uploaddatum23 januari 2014
SamenvattingMetro-special, vrij te gebruiken. Natuur, cultuur, vrijwilligerscentrales, Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013 etcetera
Log in om het document te downloaden

Klachtenformulier

DocumenttypeVrijwilligersbeleid
AuteurStichting Present Nederland — Zwolle
Uploaddatum07 december 2013
SamenvattingKlachtenformulier dat bij onze klachtenprocedure hoort.
Log in om het document te downloaden

Klachtenprocedure

DocumenttypeVrijwilligersbeleid
AuteurStichting Present Nederland — Zwolle
Uploaddatum07 december 2013
SamenvattingKlachtenprocedure
Log in om het document te downloaden

Klachtenregeling Landschapsbeheer Zeeland

DocumenttypeVrijwilligersbeleid
AuteurLandschappenNL — De Bilt
Uploaddatum10 december 2013
SamenvattingKlachtenregeling Landschapsbeheer Zeeland
Log in om het document te downloaden

Klachtenprocedure Landschap Overijssel

DocumenttypeVrijwilligersbeleid
AuteurLandschappenNL — De Bilt
Uploaddatum02 december 2013
SamenvattingKlachtenprocedure Landschap Overijssel
Log in om het document te downloaden

Klachtenreglement MOvactor

DocumenttypeVrijwilligersbeleid
AuteurMOvactor — Nieuwegein
Uploaddatum27 november 2013
SamenvattingKlachtenreglement van welzijnsorganisatie MOvactor ten aanzien van personeel en vrijwilligers.
Log in om het document te downloaden

Stemkastvragen Conferentie Vrijwilligerscentrales 2013

DocumenttypeOnderzoek
AuteurVereniging NOV — Utrecht
Uploaddatum13 november 2013
SamenvattingMet deze vragenlijst gingen we in op de positie van de centrales die ze lokaal hebben en welke visie, missie en strategie ze hebben bij de transities in het sociale domein.
Log in om het document te downloaden