Asielzoekers en statushouders

Vereniging NOV is een actieve partner in het project Aan de Slag. Vanuit dit stimuleringsproject worden in 25 gemeenten lokale samenwerkingsverbanden opgericht om AZC-bewoners sneller te betrekken bij de lokale samenleving door hen als vrijwilliger mee te laten doen bij bestaande activiteiten en evenementen van maatschappelijke organisaties en verenigingen.

Daarnaast zijn veel organisaties betrokken bij de participatietrajecten van statushouders in hun gemeente. Vrijwilligerscentrales bemiddelen hen naar vrijwilligerswerk, vrijwilligersorganisaties bieden werkplekken om ervaring op te doen en als voorbereiding op betaald werk. En andere maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij taallessen, zorg en sociale ondersteuning. 

Op deze plek willen we kennis en uitwisseling bundelen rondom deze doelgroep.

 

Er zijn momenteel geen berichten.