Wet- en regelgeving

Een nieuw regeerakkoord, wetswijzigingen of invoering van Europese regelingen hebben gevolgen voor het vrijwilligerswerk. In het netwerk Wet- en regelgeving wordt informatie uitgewisseld, standpunten besproken en reacties afgestemd. Soms schrijven we gezamenlijke reacties op beleidswijzigingen of wetsvoorstellen. We geven gevraagd en ongevraagd de overheid advies.

Let op!

Alles over wet- en regelgeving hebben we verplaatst naar ons nieuwe communityplatform. Surf naar https://wetenregelgeving.nov.nl en maak daar een account aan! 

Er zijn momenteel geen berichten.