BestuurdersCentraal

bestuurderscentraal

BestuurdersCentraal is een project dat bestuurders van vrijwilligersorganisaties centraal stelt. Samen met Vrijwilligerscentrale Deventer, PEP Den Haag, Huis voor de Sport Groningen, CMOSTAMM, Kwartier Zorg en Welzijn draaien we drie pilots. In die pilots versterken besturen elkaar met hulp van bedrijfsleven, onderwijs en steunpunten vrijwilligerswerk.

Herken je dit?

1. Het is leuk, maar kost veel tijd

Bestuurders zijn veel tijd kwijt met bestuurswerk. Ze doen veel uitvoer- en regelwerk. Het lukt ze niet of moeilijk om delen van taken naar anderen te delegeren. Dit beeld maakt het lastig voor nieuwe (jonge) bestuurders om in te stappen.

2. Kosten stijgen, inkomsten dalen

Tegenwoordig moeten veel vrijwilligersorganisaties écht de eigen broek ophouden. Met de decentralisaties van verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid naar de gemeente is een flinke bezuiniging in gang gezet en bijvoorbeeld de kosten voor accommodaties stijgen.

3. Meer en strengere regelgeving

Naast bestaande wetgeving is er ook steeds meer Europese regelgeving die het vrijwilligersorganisaties en hun besturen moeilijk maakt.

4. Te weinig (jongere) bestuurders

Er zijn steeds minder mensen die vanuit de organisatie de rol van bestuurslid 'oude stijl' willen vervullen. Ook qua bemensing van besturen is dus ontwikkeling en modernisering gewenst.

Dus...

… zijn PEP Den Haag, VCDeventer en Huis voor de Sport Groningen (samen met CMO STAMM en Kwartier Zorg & Welzijn) in september 2016 elk een pilot gestart. De pilots BestuurdersCentraal zijn nog in de beginfase en bedoeld om besturen leuker, eenvoudiger en slimmer te maken.

Niet alleen voor…

…maar juist ook dóór vrijwillige bestuurders, naar het model van de BestuurdersAcademie Apeldoorn. Maar dan weer een tikkeltje anders.

Wat doen we daar dan?

In de huidige BestuurdersCentraal-locaties Den Haag, Deventer en Groningen (Hoogezand-Sappemeer) zullen vrijwillige bestuurders:

  • Steeds meer ins en outs vinden over zaken rondom (innovatief) besturen;
  • Zelf ideeën kunnen opperen én inspiratie ophalen voor hun eigen organisatie;
  • Verschillende workshops en trainingen vinden waaraan ze deel kunnen nemen om hun kennis en vaardigheden te vergroten;
  • Deel kunnen nemen aan een Bestuurderspool van bestuurders en experts die hen kunnen helpen of die zij juist weer kunnen helpen.

 

Meer informatie kun je krijgen bij Mark Molenaar, m.molenaar nov.nl , 0610922192.

 

bestuurderscentraallogoblok