MDT 3e uitvraag Samenlevingsdienst interessant voor centrales

ProfielfotoJoost van Alkemade December 20, 2018 1479 keer bekeken 1 comments

In de stapsgewijze uitwerking van de Maatschappelijke Diensttijd in proeftuinen komt VWS/ZonMW met een derde call voor een regionale uitvoering van een Samenlevingsdienst naar Belgisch model. Wat kan hierin de rol van centrales zijn?

Wat is de Samenlevingsdienst?
Vanuit een maatschappelijk initiatief is in België en groeiende aanpak ontwikkelt voor jongeren die een extra zet nodig hebben in hun eigen ontwikkeling. Vanuit een sterk methodisch-didactisch concept van groepswerk  werken ze een half jaar aan het zelfvertrouwen van jongeren, hun inzet in vrijwilligerswerk, grip op hun leven te krijgen en eigen ambities op te pakken. Al is het geen primair doel het effect is wel een uitstroom naar opnieuw een opleiding vervolgen of kans naar werk.Gedurende het half jaar zijn jongeren 28 uur in de week actief als vrijwilliger in de brede diversiteit van het vrijwilligerswerk.

Wat kan de rol van centrales zijn?
De centrale organisatie die uitvoering geeft aan de activiteit met de jongeren is ervaren en toegerust in het individueel coachen en groepsgericht werken met een brede groep van jongeren. Element van de aanpak is de samenstelling van een diverse groep jongeren: schoolverlaters, hoger opgeleiden, jongeren met een vluchteling verleden, jongeren met een uitkering en/of afstand tot scholing en werk. Gezien deze diversiteit als werking in hun werkwijze is een regionaal/provinciaal/landsdeel bereik van jongeren een belangrijke succesfactor.  

Het programma is in België ook succesvol omdat zij een sterke keten hebben opgebouwd. Werving en toeleiding van de jongeren komt uit een sterk netwerk van vindplaatsen van de jongeren: scholen, jeugdhulp, welzijnswerk, gemeenten, en andere instanties. Hun eigen didactische programma als spil. De andere keten betreft een sterk netwerk in de persoonlijke matching van jongeren naar een vrijwilligersorganisatie; persoonlijk, op maat en met een goede begeleiding op de werkplek. Op dat laatste deel zou een centrale met een regiofunctie  een zeer goede coalitiepartner kunnen zijn.

Wie kan in deze 3e call aanvragen?
Consortia van meerdere gemeenten samen met meerdere maatschappelijke partijen. Dat kan de optelsom zijn van een jongeren/vormingswerk organisatie, de vrijwilligerscentrale(s), werkgeversorganisatie, scholen en jeugdzorg. Afhankelijk van de regionale context.

Meerdere gemeenten in het land hebben de afgelopen maand deelgenomen aan een eerste bijeenkomst op vier plaatsen in het land.  Je eigen gemeente hier toe aanspreken lijkt de eerste belangrijke stap.   

Planning, budget en contact
ZonMW organiseert op 13 februari een verplichte informatiebijeenkomst.  Voor 4 juli moet de aanvraag binnen zijn. Voor 5-7 consortia is er een maximaal budget van € 1 miljoen  per consortium.

Lees de factsheet over de 3e call of lees meer op www.zonmw.nl, actieprogramma MDT. Of neem contact op met het team MDT: amd@zonmw, 070-3495245 of 070-3495452. Wil je bij NOV er meer van horen, bel of mail dan Nancy Rietveld of Joost van Alkemade.

1  Comments

Joost van Alkemade December 20, 2018

zie ook bijgaand document.

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum

Cookie settings