Meer dan 70 proeftuinen Maatschappelijke diensttijd

ProfielfotoNancy Rietveld January 24, 2019 986 keer bekeken 0 comments

Begin januari 2019 zijn weer 34 projecten van start gegaan als proeftuin voor de inrichting van de maatschappelijke diensttijd in Nederland. Naast de 41 eerder gestarte proeftuinen zijn hiermee nu meer dan 70 proeftuinprojecten in uitvoering.

Inmiddels zijn al meer dan 70 proeftuinprojecten van start gegaan waar jongeren zich inzetten voor de samenleving. In de projecten wordt in de praktijk gekeken wat werkt en wat niet werkt. Op basis van de ervaringen wordt medio 2019 bepaald hoe de maatschappelijke diensttijd definitief vorm krijgt. De 34 nieuwe projecten (een selectie uit zo’n 130 aanvragen) ontvangen allemaal financiering vanuit de tweede subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Vanuit de eerste subsidieronde – in de zomer van 2018 – werden 41 projecten gefinancierd. De bijdrage van het Rijk loopt vanaf 2021 structureel op naar 100 miljoen. 

Een paar projecten vielen op bij de beoordeling van de inzendingen van de 2e tranche: 

  • Via het project ‘Werken aan een groene toekomst’ kunnen jongeren die zijn vastgelopen op school of met werk aan de slag op een ervaringsplek bij milieuorganisaties. Daar werken ze met milieuprofessionals aan een eerlijk en duurzaam Nederland.
  • ‘Wake up your mind!’ biedt jongeren en jonge statushouders de kans om zich samen in te zetten voor goede integratie van vluchtelingen in onze samenleving.
  • Vanuit het project ‘Urban Talentz’ gaat een team van jonge ervaringsdeskundigen aan de slag om kwetsbare jongeren aan een ervaringsplek te helpen in uiteenlopende sectoren, van duurzaamheid tot ICT tot welzijn. Het gaat om jongeren met veelal een multiculturele achtergrond die normaal gesproken niet zo snel starten met vrijwilligerswerk.

Wil je meer weten over deze projecten en over de andere gehonoreerde projecten? Kijk dan op de website van ZonMW.

0  Comments

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:Nederland FilantropielandLokale Fondsen NederlandMovisieSpectrum

Cookie settings