Maatschappelijke Diensttijd, hoe doen ze dat in het buitenland?

ProfielfotoMark Molenaar 29-10-2019 8208 keer bekeken 0 reacties

Het idee van een Maatschappelijke Diensttijd is niet een Nederlandse uitvinding. In meerdere Europese landen zijn er programma's en wet- en/of regelgeving die het jongeren mogelijk maakt zich in te zetten voor de maatschappij. Scan de informatie eens en verbaas je!

Cees van den Bos heeft onderstaande informatie verzameld.

Bij onze Duitse oosterburen

In Duitsland is er de wet ter bevordering van Jugendfreiwilligen-diensten. Er zijn drie programma’s: Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) en de Internationale Jugendfreiwilligendienst (IJFD). De Duitser hebben deze programma’s gestoeld op hun ervaringen met sociaal-diaconaal jaren en https://www.jugendfreiwilligendienste.de/.

Welke regels gelden er?

Deelnemers zijn niet meer leerplichtig en jonger dan 35 jaar. Een jaar inzet ligt ergens tussen de 6 en 18 maanden. Ze krijgen kost en inwoning, eventuele werkkleding, reiskosten en zakgeld. Ze zijn verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen, pensioen, ziekte en werkloosheid. Tot 25 jaar ontvangen ouders kinderbijslag. Ze krijgen een getuigschrift bij afronding en minimaal 25 begeleidings- en studiedagen.

Waarom doen ze het?

De Duitse Maatschappelijke Diensttijd gaat over maatschappelijke oriëntatie op mogelijk beroep of studie en het verwerven van kennis en vaardigheden die relevant zijn voor arbeidsmarkt, persoonlijke ontwikkeling en het verwerven van sociale vaardigheden en competenties.

The English Way

Onze Brexiteers aan de Noordzee hebben een programma dat Volunteering Matters: full time volunteering heet.

Welke regels gelden er?

Britse deelnemers committeren zich voor 6 tot 12 maanden voor maximaal 35 uur per week. Ze hebben geen specifieke opleiding nodig, maar moeten wel bereid zijn eventueel te verhuizen. Ze krijgen inwoning en 75 pond per week leefgeld.

Waarom doen ze het?

Doel van het programma is dat jonge mensen een levensveranderende ervaring krijgen waarbij ze vaardigheden ontwikkelen, hun zelfvertrouwen versterken, nieuwe mensen ontmoeten en genieten van het feit dat ze het verschil maken voor anderen.

Met de Franse slag?

In Frankrijk hebben ze de Service Civique, uitgevoerd door het Agence du service civique. Dit is een organisatie waarin de overheid, het Nationaal Agentschap voor Sociale Cohesie en Gelijke Kansen, het Nationaal Jongeren- en Educatie-instituut en het Platform Franse Vrijwilligers zijn vertegenwoordigd. Zie ook:  http://www.service-civique.gouv.fr/

Bij de afschaffing van de militaire dienstplicht werden in 1997 drie voluntariats civils ingesteld ter vervanging van drie bestaande alternatieven voor de militaire dienst (service civique, service humanitaire, service étranger). Deze 3 diensten gingen in 2010 op in de nieuwe Service Civique.

Welke regels gelden er? 

De Franse Maatschappelijke Diensttijd is voor mensen tussen de 16 en 30 jaar. Mensen vervullen hun diensttijd tussen de 6 en 24 maanden voor 38 uur per week. Ze krijgen € 500,- per maand, pedagogische begeleiding en de verplichte vorming civique et citoyenne.

Waarom doen ze het?

In Frankrijk zien ze de Maatschappelijke Diensttijd als een manier om je maatschappelijke betrokkenheid tot uitdrukking te brengen. Er wordt zelfs gesproken van staatsburgerlijke plicht. Voor mensen met een beperking en langdurig werklozen (vanaf 25 jaar) is het een kans op regulier werk.

Alternieven voor militaire dienstplicht in Oostenrijk

Oostenrijk kent nog een militaire dienstplicht en een daaruit voortvloeiende vervangende civiele dienst. In 2011 is er een wet aangenomen, de Freiwilligengesetz. De daarin opgenomen Freiwilligendienst kent vier vormen het Freiwillige Sozialjahr (FSJ), het Freiwillige Umweltschutzjahr (FUJ), de Gedenkdienst im In- und Ausland en de Friedens- und Sozialdienst im Ausland.  Op deze website vind je alle informatie.

Welke regels gelden er? 

Een jaar duurt 6 tot 12 maanden en alleen jongeren tot 28 jaar kunnen meedoen voor maximaal 34 uur per week. Ze zijn verzekerd voor ziekte, ongevallen en pensioen. Ze krijgen € 390,- zakgeld per maand, onderdak en reiskosten en zonodig zelfs gezinshulp. Ze sluiten hun Maatschappelijke Diensttijd af met een getuigschrift. Aanbieders van werkplekken moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen: zoals bieden van beroepsoriëntatie; scholing in beroepsvaardigheden; persoonlijke begeleiding en competentieontwikkeling voor minstens 150 uur per jaar.

Waarom doen ze het?

Allereerst gaat het om vrijwillige inzet in de sociale sector, nog zonder het oog te laten vallen op beroepsontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling is een volgend aspect. Mensen verwerven vaardigheden in het sociale beroepenveld. Tegelijkertijd is het ook beroepsoriëntatie en kennismaking met de beroepspraktijk. Als laatste is het ook een alternatief voor vervangende civiele dienst.

Europese Programma’s

In Europees verband zijn er twee belangrijke programma’s waarbinnen jongeren vrijwilligerswerk kunnen doen.

EVS (European Voluntary Service) is onderdeel van het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Via dit programma kun je vrijwilligerswerk in Europa doen, waarbij vrijwel alle onkosten worden vergoed! Dit programma is speciaal voor jongeren ouder dan 17 jaar en niet ouder dan 30 jaar. Door heel Europa zijn honderden organisaties en projecten die met EVS'ers werken. De mogelijkheden en thema's zijn zeer divers: van natuurbescherming tot sportprogramma's en muziekscholen en met doelgroepen van onder andere kinderen, dove jongeren, ouderen, minderheden, scholen en dieren. Lees hier meer

Het Europees Solidariteitskorps (ESC) gaat Europeanen  meer mogelijkheden bieden om hun solidariteit te tonen door NGO’s en nationale en lokale overheden te steunen bij de aanpak van uiteenlopende crises. ESC kent twee onderdelen: een vrijwilligersprogramma en een professioneel programma met arbeidsovereenkomst, stageplaats of leerplek. Lees hier meer

 

0  reacties

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen