Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

De methodiek Vrijwillige Inzet Goed Geregeld  is er voor álle organisaties die met vrijwilligers werken. Het helpt je bij het maken of verbeteren van je vrijwilligersbeleid. Ook kan je organisatie het NOV-Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld behalen. Zo ziet ook de buitenwereld dat het vrijwilligerswerk in jouw organisatie goed geregeld is! Ga aan de slag! 
 

Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

Veel organisaties zijn voor de uitvoering van hun activiteiten en hun voortbestaan afhankelijk van vrijwilligers. Met een goed(e) (uitvoering van) vrijwilligersbeleid waarborgt een organisatie kwaliteit en dat is belangrijk voor:

 • het werkplezier van vrijwilligers;
 • het werkplezier van beroepskrachten;
 • een goede samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten;
 • de betrokkenheid van vrijwilligers bij de organisatie;
 • goedlopende werkprocessen;
 • het bereiken van de organisatiedoelstellingen;
 • het werven van nieuwe vrijwilligers en
 • voor het imago van vrijwilligerswerk in het algemeen.
   

De Zelfevaluatie

Checken waar goed vrijwilligersbeleid en -management aan voldoet en of jij alles voor elkaar hebt?
Dat kan met onze gratis Zelfevaluatie! Ook kan je de Zelfevaluatie gebruiken als bouwstenen voor goed vrijwilligersbeleid. 
 

Het NOV-keurmerk 

Wil je naast de Zelfevaluatie ook het NOV-Keurmerk, neem dan contact op met een van onze Goed Geregeld-Adviseurs. Hij/zij vertelt je alles over de te doorlopen stappen en de kosten

Het NOV-keurmerk biedt je organisatie:

 • Publieke erkenning.
 • Een objectief bewijs naar derden voor kwalitatief goed en aantrekkelijk vrijwilligerswerk.
 • Een goed imago ten opzichte van (nieuwe) vrijwilligers.  

 

 

 

Hart voor vrijwillige inzet? Sluit aan!

Wij vragen alle organisaties die werken met en voor vrijwilligers om aan te sluiten. Met jullie stem krijgt vrijwillige inzet de plek die het verdient.

Lid worden