Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

4527 keer bekeken 0 reacties

Het COA biedt asielzoekers leefbare en veilige opvang en begeleidt hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten, in samenwerking met partners in de samenleving.

Wat we doen

Wij zijn de professionals op het gebied van menswaardige en duurzame opvang en begeleiding van asielzoekers. Wij vervullen een centrale rol in het opvangproces in Nederland conform Europese standaarden. In goede samenwerking met betrokken partners speelt het COA flexibel, transparant en voorspelbaar in op veranderingen, bijvoorbeeld als het gaat om aantallen, nationaliteit en achtergrond van de asielzoekers.

Hoe kun je meedoen?

https://www.coa.nl/nl/lijst/vacatures

Contact

https://www.coa.nl/nl/contact

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen